Ashtanga Yoga Athens | (+30) 6934696156

Moon Days

Moon Days 2019

January

New Moon:06/1

Full Moon:21/1

February

New Moon:04/2

Full Moon:19/2

March

New Moon:06/3

Full Moon:21/3

April

New Moon:05/4

Full Moon:19/4


May

New Moon:05/5

Full Moon:19/5

June

New Moon:03/6

Full Moon:17/6

July

New Moon:02/7

Full Moon:17/7

August

New Moon:01/8

Full Moon:15/8

New Moon:30/8


September

Full Moon:14/9

New Moon:28/9

October

Full Moon:14/10

New Moon:28/10

November

Full Moon:12/11

New Moon:26/11

December

Full Moon:12/12

New Moon:26/12