Ashtanga Yoga Athens | (+30) 6934696156

Moon Days

Moon Days 2018

January

Full Moon:01/1

New Moon:16/1

Full Moon:31/1

February

New Moon:15/2

March

Full Moon:01/3

New Moon:17/3

Full Moon:31/3

April

New Moon:15/4

Full Moon:29/4


May

New Moon:14/5

Full Moon:29/5

June

New Moon:13/6

Full Moon:28/6

July

New Moon:12/7

Full Moon:28/7

August

New Moon:10/8

Full Moon:25/8


September

New Moon:9/9

Full Moon:24/9

October

New Moon:8/10

Full Moon:24/10

November

New Moon:7/11

Full Moon:22/11

December

New Moon:6/12

Full Moon:22/12